Svet je knjiga, a oni koji ne putuju – čitaju samo jednu stranicu.

(Sveti Avgustin, 354-430, rismki filosof i teolog)